Eco-job

ECO-job is het specialistische bemiddelingsbureau voor vacatures en personeel in de milieusector. Wij bemiddelen vooral in de volgende werkvelden: bodem, vergunningverlening, handhaving, milieumanagement, ecologie, duurzaamheid, energie, lucht, geluid, veiligheid , ruimtelijke ordening, juridisch en veldwerk.

Ons doel: werk maken van de ambities van onze kandidaten en opdrachtgevers.

ECO-job doet er alles aan om voor kandidaten hun ideale milieubaan te vinden waarin ze hun carrièrewensen vervuld zien, en voor organisaties de kandidaat te vinden voor hun openstaande vacature(s) die op alle fronten past bij de organisatie. Wij stellen alleen kandidaten voor die wij persoonlijk hebben gesproken, en waarvan wij menen dat zij qua achtergrond en ambities passen bij de cultuur en werkwijze van het bedrijf of de organisatie.

Click on the ECO-job logo on the right to visit their webpage. 


English

ECO-job is the specialist firm for vacancies and personnel in the environmental sector. We work most often in the following sectors: soil, permit extensions, enforcement, environmental management, ecology, sustainability, energy, air, sounds, safety, special management, law, and fieldwork.

Our Goal: Creating work from the ambitions of our candidates and employers

ECO-job makes an effort to get candidates their perfect environmental job, in which they see their career requests fulfilled, and to find originations their perfect candidate for open vacancies who fits the company perfectly. We only introduce candidates whom we have personally met, and of whom we believe that they fit in the organization based on their ambitions and whether they fit the corporate culture of the company or organization.  


eco_job.png