De weg naar een duurzame toekomst

JMA (De Jonge Milieu Advies) is een veelzijdig milieuadviesbureau dat zich richt op drie belangrijke aspecten van de duurzaamheidsagenda: afval, energie en milieuzorg. Onze hoofdactiviteit is het geven van onafhankelijk, praktijkgericht en probleemoplossend beleid- en organisatieadvies, met de nadruk op doorlichtings- en verandertrajecten. Wij verzorgen zowel het theoretisch advies als projectleiderschap bij de praktische uitvoering.

‚Äč

Onze benadering is integraal. Dat betekent dat we niet alleen zoeken naar een technische oplossing, maar in ons advies ook de organisatorische en sociale factoren, alsmede de milieuzorgaspecten meenemen.

Click on the JMA logo on the right to visit their website.


English

 The way of a sustainable future

JMA (the young environmental advice) is a diverse environmental consultancy bureau that focusses on three important aspects of the sustainability agenda: waste, energy and environmental care. Our main focus is providing independent, field orientated and problem-solving policy and organization advice, with the emphasis on vetting and transformation trajectories. We provide both theoretical advice and project leadership with the real world execution.

Our approach is all-encompassing. That means that we not only try to look for a technical solution, but also integrate the organizational and social factors into our advice, together with the environmental care aspects

JMA.png

Our sponsors