VVM

De VVM, hét kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, zet zich in voor de gehele beroepsgroep, variërend van ervaren krachten tot aanstormend talent. Via onder meer Tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten, congressen en cursussen stimuleert de VVM kennisontwikkeling, debat en het aangaan van intercollegiale contacten.

De leden hebben een zeer uiteenlopende achtergrond van ingenieurs, chemici en natuurkundigen tot milieukundigen en van RO’ers, planologen en verkeerskundigen tot juristen, psychologen en communicatiedeskundigen. Zij zijn werkzaam in bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Juist die variatie aan disciplines maakt de VVM tot een wervend en inspirerend platform.

Click on the VVM logo on the right to visit their website.


English

The VVM, the knowledge and relation network for environmental professionals, that applies themselves to the entire work field, anywhere from experienced employees to developing talents. Through, amongst the Environment magazine, thematic meeting, gatherings, and courses, VVM tries to stimulate knowledge development, open debate and the building of contacts between colleges.

The members have a very diverse background, from engineers, chemist, and physicist to environmental experts and from special planners landscape engineers and traffic experts to legal counselors, psychologist, and communication experts. They work in the private sector, government, scientific research and NGO's. This variation of disciplines makes VVM a recruiting and inspirational platform.

vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Our sponsors