ABEL talent

*ABEL talent only hires Dutch speaking students*

ABEL talent

Onze opdrachtgevers zoals o.a. ingenieursbureaus, overheden, nutsbedrijven, industrie en commerciële organisaties begeven zich op werkterreinen rond de fysieke leefomgeving. Belangrijke spelers, die stuk voor stuk bijdragen aan onze samenleving.

Opleidingshuis

Naast inhoudelijke kennistrainingen zorgen we ook dat je verdere ontwikkeling versneld door blijft groeien. Vandaar dat wij in je investeren met relevante opleidingen in verschillende gebieden. Denk daarbij aan opleidingen op het gebied van: Commerciële vaardigheden, Time management, Feedback, Communicatie, Vitaliteit.

Wij helpen je aan ervaring

Wij helpen je als een raket aan ervaring. Je komt bij ons in dienst, je krijgt van ons een unieke training en voor je het weet doe je werk dat onze opdrachtgevers aan ons uitbesteden. Niet alleen inhoudelijk, maar ook waar het gaat om vaardigheden. We brengen je zowel sociale als vaktechnische vaardigheden bij, zodat je binnen enkele maanden al klaar bent voor het echte werk. En we je kunnen detacheren bij de mooiste opdrachtgevers met de meest uitdagende projecten.

Ontdek wat je aanspreekt

Bijkomend voordeel van ABEL is dat je bij ons intern werkt aan verschillende projecten, met verschillende werkzaamheden. Zo ontdek je snel wat je het meeste aanspreekt en helpen wij je bij het maken van gerichte keuzes voor de vervolgstap in jouw carrière.

Work hard, play hard

Bij ons doe je sneller ervaring op dan bij wie dan ook. Dat betekent hard werken, maar wel aan mooie projecten. Aan de andere kant staat een plezierige werksfeer bij ons bovenaan de prioriteitenlijst. Want je moet het naar je zin hebben, lekker in je vel zitten, je werk moet aanvoelen als je tweede thuis.

Als het even lekker weer is, steken we de barbecue op ons terras aan, organiseren we een plezierige borrel of gaan we samen erop uit. Het leven is veel te leuk om alleen maar keihard te werken.

                                                                                                                                     


Our employers like e.g. engineering companies, governments, utility companies, industry, and commercial organizations are active in professional fields with regards to the physical living space. Important players, who all contribute to our society.

Skills center

Apart from training your actual knowledge in the field, we also make sure that your general personal development continues on growing. That is why we provide you with relevant schooling in a variety of subjects and skills. Examples of these subjects could be marketing skills, time management, feedback, communication,  personal health.

We help you experiencing
We help you with gaining experience, like a rocket shot into orbit. You are employed by us, we provide you with a unique training and before you know it, you are working on a case by one of our employing companies. You will not only be working on the subject matter but also on developing your skills. We supply you both with social and technical skills, so you are ready for the real work in a matter of months.  And we can place you at the best employers with the most challenging projects.

Discover what speaks to you
An additional perk at ABEL is that you work with us on different kinds of projects, with different activities. This way you are able to quickly figure out what speaks most to you personally and we will help you with choosing the direction for the next step in your career.

Work hard, play hard
With us, you gain experience quicker than any other organization. This means hard work, however, this effort is put into amazing projects. However, a pleasant workspace is also a priority for us, because you should be enjoying yourself and feel comfortable with what you are doing. Your workplace should feel like a second home. If the sun is shining, we light the barbeque on our terrace, we organize some fun drinks or we hit the town together. Life is way to much fun to only work hard.

ABELtalent.jpg