Nationaal Bodem Traineeship

Het Nationaal Bodemtraineeship is ontwikkeld om jong talent na hun afstuderen (HBO/WO) een goede start van hun carrière in het werkveld te bieden. Talent is voor ons de wil om te ontwikkelen. Niet alleen in het eigen vakgebied, ook over grenzen heen. Dat vraagt om vakspecialisten met een brede blik. Wij ontwikkelen persoonlijk leiderschap, stimuleren samenwerking en dagen uit.


Sinds het ontstaan in 2016 werken de trainees bij uiteenlopende partijen in het werkveld waarbij nauw samengewerkt wordt met het Nationaal Watertraineeship. Door deze samenwerking kan optimaal gebruik worden gemaakt van de ervaringen uit de watersector, en kunnen de verbindingen tussen de werkvelden van water en bodem en ondergrond worden versterkt. Inmiddels doen advies- en ingenieursbureaus, onderzoeksinstellingen, waterschappen, gemeenten en provincies mee. Zij bieden een baan aan één of meerdere trainees en begeleiden hen op de werkplek.

Click on the Nationaal Bodem Traineeship logo on the right to visit their web page.


English

The National Soil Traineeship was developed to offer young talent a good start, after they graduated, to their new career in the soil sector. Talent for us is the will to develop, not only in your own line of work but also in other fields. That requires field specialist with a wide gaze. We develop personal leadership, stimulate cooperation’s and push you.

Since the start in 2016, the trainees have been working with a variety of stakeholders in the field, where there also is a close working relationship with the National Water Traineeship. Because of this cooperation, the experiences in the water sector are put to their optimal use. Moreover, it strengthens the bond between the work field of the water, soil, and subsoil. At the moment, consultancy and engineering, research institutes, water authorities, municipalities, and provinces are working together with the National Soil Traineeship. They offer a job to one or more trainees and guide them on the working floor.

Nationaal_Bodem_Traineeship.jpg