Nationaal Water Traineeship

Het Nationaal Watertraineeship (NWT) is ontwikkeld om jong talent, na hun afstuderen (HBO en WO), een goede start van hun carrière in de watersector te geven. Talent is voor ons de wil om te ontwikkelen. Niet alleen in het eigen vakgebied, ook over grenzen heen. Dat vraagt om vakspecialisten met een brede blik. Wij ontwikkelen persoonlijk leiderschap, stimuleren samenwerking en dagen uit.

Onze trainees hebben bewezen dat het programma werkt en waardevol is voor bedrijven en overheden. Zij komen met verrassende oplossingen voor complexe projecten uit de praktijk en brengen daarmee organisaties bij elkaar.

Sinds het bestaan van NWT (2010) werken de trainees bij een breed scala aan organisaties binnen de watersector. Dit zorgt voor een brede blik op de sector en voor een grote diversiteit aan achtergronden van de trainees. Inmiddels behoort een groot aantal waterschappen, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, gemeenten, onderzoeksinstellingen en aannemers tot onze deelnemers. Zij bieden een baan aan één of meerdere trainees en begeleiden hen op de werkplek.

Click on the Nationaal Water Traineeship logo on the right to visit their web page.


English

The National Water traineeship (NWT) was developed to offer young talent a good start, after they graduated, to their new career in the water sector. Talent for us is the will to develop, not only in your own line of work but also in other fields. That requires field specialist with a wide gaze. We develop personal leadership, stimulate cooperation’s and push you.

Our trainees have proven that program works and is valuable for companies and branches of government. The trainees come with surprising solutions for complex problems in projects in the field and through those solutions, they bring organizations together.

Since the start of NWT (2010), the trainees have been working with a wide variety of organizations within the water sector. This creates a wide gaze on the sector and for a high diversity in backgrounds of the trainees. By now a large number of water authorities, drinking water companies, consultancy and engineering firms, municipalities, research institutes, and contractors are among our employers. They offer a job to one or more trainees and guide them on the floor.

Nieuw_logo_NWT.JPG