Board 2016-2017

363a8e5b50e748948b7cfc490d2cf709.jpg

The 26th Board of Storm: The Airbenders

Chairman:                                               Sake Kolhoff
​Secretary:                                                Michael Nannings
Treasurer:                                               Yannis Koetsier
Coordinator of Educational Affairs:  Florette Reijman
​Coordinator of External Affairs:        Yvana Wagter
​Coordinator of Internal Affairs:         Steven van der Veld