Nationaal Water- en Bodemtraineeship

Logo_NWT_1.jpeg
bodem_logo.jpg
NLGTlogo_contour1.2.jpg

Het Nationaal Water- en Bodemtraineeship & (nieuwe!) Nationaal Traineeship Landelijk Gebied start in oktober met haar 29e lichting! Een kans voor gedreven studenten met een passie voor onze leefomgeving om impact te maken richting een duurzame toekomst.

In beide traineeprogramma’s ligt de kracht in de diversiteit van de trainees (achtergronden, interesses en rollen) en betrokken organisaties. Het opbouwen van netwerk, kennis en ervaring in het werkveld staat centraal. Ook voor studenten bij Storm zien wij een goede aansluiting in deze programma’s. We willen je daarom vragen om ons onder de aandacht te brengen bij de studenten en (recente) alumni voordat ze met vakantie gaan . Hieronder geef ik nog een keer meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen.

Nationaal Water- en Bodemtraineeship
Sinds 2010 hebben ruim 450 jonge starters hun carrière in het water- en bodemwerkveld een kickstart gegeven via ons persoonlijk en professioneel ontwikkelprogramma. In twee jaar leren zij hun vak te verstaan in een bij hen passende rol en werkgever. Ruim 75 organisaties over de volle breedte van het werkveld komen in ons netwerk samen en bieden trainees een uitdagende werkomgeving. Daarnaast volgen zij een traineeprogramma gericht op persoonlijke en professionele groei en intensieve kennismaking met de sector. Onze leefomgeving verbeteren door aan die opgaven te werken, én jonge starters hier vanaf hun start al die waardevolle bijdrage aan te laten leveren, dat is waar wij voor staan! Nationaal Watertraineeship  |  Nationaal Bodemtraineeship.

Nieuw! Nationaal Traineeship Landelijk Gebied
Een mengeling van opgaven (landbouw, woningbouw, economie, natuur, water, …) vragen in ons landelijk gebied om ruimte, die echter beperkt beschikbaar is. Het samenspel van overheid, markt en samenleving heeft moeite om gedragen oplossingen voor deze complexe vraagstukken voor elkaar te krijgen. De continue transitie van het landelijk gebied vraagt een eigen, gebiedsgerichte aanpak. Het nieuwe Nationaal Traineeship Landelijk Gebied speelt hierop in door starters van diverse achtergronden en werkend op alle schaalniveaus een kickstart te geven als aanduwers van deze transitieopgaven! Nationaal Traineeship Landelijk Gebied

Stroomversnellers: voor studenten met een waterhart, die nog even studeren!
Dit studentennetwerk is opgezet door o.a. het Nationaal Watertraineeship, het Ministerie van I&W en de Topsector Water & Maritiem zodat studenten tijdens hun studententijd al actief de watersector kunnen verkennen. Studenten met een waterhart (en niet per se een wateropleiding!) kunnen Stroomversneller worden en worden dan in regelmatige mailings meegenomen in een aantrekkelijk aanbod van activiteiten, waaronder excursies en trainingen.
De student kan ook een stap extra zetten door Waterambassadeur te worden. Heads-up: de aanmelding hiervoor is NU geopend! De student ontvangt een vergoeding door een actieve mee-organiserende rol binnen de Stroomversnellers op te nemen, congressen te bezoeken en te ondersteunen bij een breed scala aan water gerelateerde activiteiten. Stroomversnellers  |  Waterambassadeurs