Groenleven

GroenLeven_Logo_FC.png
image005.png

GroenLeven ontwikkelt innovatieve energieoplossingen als batterijopslag, groene waterstof en zonne-en windenergie om haar missie te realiseren: het energiesysteem in de Benelux CO2-vrij maken met 100% hernieuwbare energiebronnen en zo bij te dragen aan een schonere en betere wereld voor toekomstige generaties. Daarbij zet GroenLeven in op het herstel van natuur en biodiversiteit, circulariteit en efficiënt ruimtegebruik. GroenLeven behoort tot de top 5 grootste investeerders in de Nederlandse energietransitie.

GroenLeven geeft je energie
De wereld verandert continu. Zeker als het gaat om energie. Het is belangrijk om daarbij stil te staan, want u wilt nu én straks duurzame energieoplossingen, voor uw bedrijf en voor de wereld. GroenLeven denkt en doet daarom met u mee.

Door groot te denken, goed te doen en daadkrachtig te zijn willen wij met vindingrijke oplossingen voor de maatschappij oprecht een bijdrage leveren aan een betere en schonere wereld voor komende generaties.

  • Oprecht – Door altijd het goede te willen doen op een integere manier, willen wij een mooie, groene wereld overdragen aan de generaties na ons.
  • Vindingrijk – Onze duurzame energiebronnen zijn innovatief. We zoeken altijd naar oplossingen hoe het wel kan.
  • Daadkrachtig – Door groot te denken zijn wij uitgegroeid tot marktleider in schone energie.
  • Verantwoordelijk – We gaan verantwoord om met onze wereld, onze omgeving, onze mensen, grondstoffen en alles wat nodig is om de energietransitie te realiseren.

Visie
Bij GroenLeven stellen we ons een wereld voor waarin aan de mondiale vraag naar energie wordt voldaan met een 100% duurzaam energiesysteem, vrij van de schadelijke uitstoot van broeikasgassen. Door fossiele brandstoffen te vervangen door energie uit hernieuwbare bronnen, zetten we cruciale stappen op weg naar een schonere en duurzamere toekomst.

Onze toewijding aan duurzaamheid reikt verder dan alleen het produceren van energie. Circulariteit is key en daarom maximaliseren we het gebruik van materialen die zijn ontworpen met een circulaire aanpak, waardoor hergebruik ervan wordt gegarandeerd en afval wordt verminderd.

Hernieuwbare energieoplossingen moeten bijdragen aan het herstel van natuur en biodiversiteit en naadloos in de omgeving opgaan. Zo dragen ze bij aan het behoud van kostbare ecosystemen. Bovendien moet er ingezet worden op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de beschikbare ruimte, door energieoplossingen te realiseren met een multifunctioneel karakter.

Substantiële veranderingen zijn noodzakelijk, zowel in het energiesysteem als in de stedelijke en plattelandsontwikkeling. Hoewel de uitdagingen aanzienlijk zijn en de tijdlijnen misschien kort zijn, bieden technologische innovaties grote kansen.

Door samen te werken kunnen beleidsmakers, marktpartijen en burgers een wereld creëren waarin duurzame energie voor iedereen beschikbaar is.

Missie
Onze missie is om het energiesysteem in de Benelux CO2-vrij te maken door middel van 100% hernieuwbare bronnen. Met projecten die duurzame energie opwekken, flexibel vermogen creëren en hernieuwbare energie omzetten, op een manier die onze klanten en alle betrokken stakeholders tevredenstelt en voor onszelf een gevoel van trots geeft.

image009.png